Evident Scientific Industrial


EDC d.o.o. generalni je zastupnik Evident Scientific Industrial programa za područje Adriatik regije. Paleta Evident Scientific industrijskih proizvoda pokriva uređaje i potrošni materijal iz područja nerazornih ispitivanja: ultrazvučna ispitivanja, ispitivanja vrtložnim strujama i vizualna kontrola.

  1. Ultrazvučna ispitivanja: manualni i automatski ultrazvučni uređaji, mjerači debljine stijenke.
  2. Ispitivanja vrtložnim strujama: uređaji za otkrivanje površinskih i podpovršinskih defekata.
  3. Vizualna kontrola: videoskopi, fibroskopi, boroskopi, ultrabrze kamere.
  4. Servis i kalibracija uređaja iz Evident Scientific industrial programa