Evident Scientific


Olympus industrial postaje Evident scientific.

Proizvođač ostaje Olympus, ali firma koja prodaje njihove industrijske uređaje mijenja ime u Evident scientific.

EDC d.o.o. generalni je zastupnik Evident Scientific programa za područje Adriatik regije.
Paleta Evident Scientific industrijskih proizvoda nudi uređaje i potrošni materijal iz područja nerazornih ispitivanja: ultrazvučna ispitivanja, ispitivanja vrtložnim strujama i vizualne kontrole.

  1. Ultrazvučna ispitivanja: manualni i automatski ultrazvučni uređaji, mjerači debljine stijenke
  2. Ispitivanja vrtložnim strujama: uređaji za otkrivanje površinskih i podpovršinskih defekata.
  3. Vizualna kontrola: videoskopi, fibroskopi, boroskopi, ultrabrze kamere.
  4. Servis i kalibracija uređaja iz Evident Scientific programa
Arrow