InfoWorks WS PRO – softver za vodoopskrbu


Napredni softver za hidrauličko modeliranje za bržu i jasniju analizu te upravljanje vodoopskrbnim mrežama. InfoWorks WS Pro omogućuje vodovodnim tvrtkama procjenu opskrbe pojedinačnih kupaca. To također znači da se nedostaci opskrbe ili slučajevi zagađenja mogu brzo istražiti i popraviti.

InfoWorks WS Pro omogućuje vodovodnim tvrtkama da najbolje postignu propisane standarde, dok istovremeno kupcima isporučuju najbolje. InfoWorks WS Pro modeliranje pokazuje utjecaj ulaganja u njihove mreže, tako da vodovodne tvrtke mogu s većim povjerenjem planirati investicijske programe.

Moćna hidraulička simulacija

Moćni simulacijski sustav koji stoji iza InfoWorks WS Pro razvijen je posebno za analizu vodoopskrbnih i distribucijskih mreža.
Simulacija se pokreće na središnjem poslovnom poslužitelju/serveru u pozadini tako da je rad i produktivnost mogu neometano teći.
InfoWorks WS Pro hidraulički je stabilan i pouzdan, posebno za rad s velikim distribucijskim mrežama.

Planiranje i protupožarna analiza

Automatizirana ispitivanja vatrogasnih hidranata mogu se primijeniti na bilo koju mrežu kako bi se utvrdilo jesu li zadovoljeni kriteriji protoka vode za preostale tlakove u hidrantu, zoni ili sustavu.

Realistično modeliranje pumpi i ventila

InfoWorks WS Pro značajno olakšava jesu li pumpe sposobne zadovoljiti potrebnu brzinu protoka pod određenim tlakom i količinu snage koja im je potrebna. Realno modeliranje ventila i gubitaka u glavi ventila također znači da je lakše donijeti odluke o konstrukciji ventila i tipovima upravljanja ventilima.

Utvrđivanje mjesta curenja

Pomoću simulacija na sumnjivim mjestima curenja i usporedbom modela sa stvarnim očitanjima iz uređaja za evidentiranje tlaka i protoka, InfoWorks WS Pro sugerira gdje će vjerojatno doći do curenja.

Analiza vodnog udara

Vodni udar može oštetiti sustave i opremu, smanjiti učinkovitost, utjecati na uvjete kakvoće vode i ugroziti opskrbu kao i javnu sigurnost. InfoWorks WS Pro analiza vodnog udara omogućuje inženjerima da izgrade i optimiziraju doista reprezentativne modele svojih sustava i precizno predviđaju razvoj neprihvatljivih radnih uvjeta, prepoznaju rizike i stvaraju zaštitne mjere za izvanredne uvjete.