IMAGIS je geografski informacijski sustav koji je dostupan na svakom mjestu. Radi se o cjelovitoj GIS aplikaciji koju mnoga komunalna poduzeća koriste u svom svakodnevnom radu.

- Geografski informacijski sustavi

IMAGIS sustavi


IMAGIS je geografski informacijski sustav koji je dostupan na svakom mjestu. IMAGIS je više od preglednika (YAZAPA – yet another zooming and panning application) prostornih podataka, njegove su mogućnosti daleko ozbiljnije. Radi se o cjelovitoj GIS aplikaciji koju mnoga komunalna poduzeća koriste u svom svakodnevnom radu.

EDC d.o.o. je autor i vlasnik IMAGIS sustava koji je prije svega namjenjen geografskim informacijskim sustavima komunalnih poduzeća i lokalnih uprava. Zahvaljujući svojoj strukturi i načinu rada, IMAGIS je idealno riješenje i za svaki drugi geografski informacijski sustav. Sa firmom EDC moguće je ugovoriti hosting IMAGIS-a, održavanje i pohranu podataka, izradu GIS projekta, posebne module kao i sve druge usluge vezane uz IMAGIS.

 

IMAGIS način rada

bicro-potvrda_smallIMAGIS je webGIS aplikacija, što znači da je dostupna na svakom računalu koje je priključeno na računalnu mrežu poduzeća putem intraneta. Korisnici mogu pristupiti IMAGISU putem svog uobičajenog web preglednika, kao što su: Internet Explorer, Firefox, Chrome.
Uslijed modernog, web načina rada, snaga korisnikovog računala i njegov operativni sustav nemaju utjecaja na kvalitetu IMAGIS-a koje korisnik ima pred sobom. Broj korisnika IMAGIS-a nije ograničen, niti tehnički niti finanacijski. Znači da ne postoji naplata prema broju licenci.
Lokacija korisnika nije prepreka za korištenje IMAGIS-a. Ako IMAGIS radi na intranet sustavu, onda korisničko računalo ima pristup intranet mreži. Ako je potrebna svjetska dostupnost, tada se IMAGIS server otvara za www a dostup IMAGIS-u se ograničava šifrom.
IMAGIS server može biti instaliran na serveru firme EDC d.o.o. ili na serveru klijenta.

 

IMAGIS mogućnosti

Pregled i pretraga karte: pomicanje, približavanje i udaljavanje, postavljanje zadanog mjerila,izrada tematske karte, automatsko paljanje i gašenje slojeva, brzi prikaz rasterskih slojeva. Prikladna dinamička legenda i sve informacije o atributima i položaju i zahvatu karte.

 1. Plotanje: izrada karte proizvoljnih dimenzija sa legendom, mjerilom, ispisom atributa i naslovom za plot, direktno, kao pdf ili dwf. Uvećani prikaz
 2. Ucrtavanje korekcija: Kada korisnik uoči neispravnost na karti može odmah ucrtati korekciju (točku, liniju, poligon) sa napomenom ili komentarom. Moguće je i postojeće objekte označiti i upisati primjedbu. Uvećani prikaz
 3. Mjerenje: mjerenje točke (HDKS 5 koordinate), dužine, opsezi i površine. Ucrtana mjerenja je moguće i plotati.
 4. Lociranje: Brzo lociranje, prilagođeno korisniku na osnovu izbornika i padajuće liste.
 5. Pretraga podataka: Analiza objekata na osnovu SQL upita.
 6. Statistika objekata: Izrada statističkog izvještaja od odabranih objekata.
 7. Prostorna analiza: odabir objekata jedne teme na osnovu druge teme.
 8. Povezivanje sa vanjskim podacima: svaki objekt može imati poveznicu na slike, crteže i druge dokumente koje se poziva preko hiperlinka. Mogućnost zasnivanja arhive dokumenata.
 9. Tablični izvještaj od odabranih objekata.
 10. Proizvoljno crtanje i pisanje po karti. Uvećani prikaz
 11. Tematiziranje karte: izrada proizvoljne tematske karte.


 

IMAGIS podaci

Podaci IMAGIS-a su sigurno pohranjeni na serverskom računalu. Na taj način je osiguran backup i jedinstvenost IMAGIS podataka. U svakom GIS sustavu prostorni podaci su njegov vitalni i najvredniji dio. Također, njihovo prikupljanje zahtjeva vrijeme i novac.
Održavanje GIS podataka obuhvaća promjenu, upis i brisanje geometrije i svojstava prostornih objekata. Koristeći IMAGIS možemo održavati sve podatke na isti način kako ih i pregledavamo. Kod održavanja postornih podataka moguće je koristiti i hvatač (snap) objekata za precizno pozicioniranje. Pri uređenju svojstava prostornih podataka (atributa) moguće je koristiti unaprijed definirane skupove vrijednosti (padajuće liste). Također IMAGIS podržava uređenje više objekata odjednom. Slijedeći korak pri održavanju GIS podataka je kontrola, IMAGIS posjeduje topološke i atributne kontrole koje osiguravaju konzistentnost podataka. U svakom trenutku moguće je dodatno izraditi analizu GIS-a putem SQL i prostornih analiza. Upis i održavanje IMAGIS podataka radi GIS administrator koji ima pristup sučelju koje je zaštićeno šifrom. EDC d.o.o. ima ogromno iskustvo u izradi i održavanju prostornih podataka, od terenskog snimanja do izrade IMAGIS baze podataka, ovo se posebno odnosi na područje komunalnih aplikacija.

Geografski informacijski sustav nadohvat ruke

IMAGIS i AutoCAD

Jedinstvena vijednost IMAGIS-a je njegova povezanost sa AutoCAD-om. AutoCAD je defacto standard za izradu tehničke dokumentacije. Svaki geodetski snimak, svaki projekt i svaki prostorni podatak ćete dobiti u dwg formatu. Kao Autodesk developer, EDC d.o.o. je razvio IMAGIS na osnovu MapGuide servera koji je Autodeskov Open Source GIS. IMAGIS je logično proširenje vašeg AutoCAD-a na prostorne podatke i GIS. Osim u IMAGIS sučelju, korisnik može održavati i unapređivati svoj GIS koristeći samo AutoCAD Map (nadogradnja na AutoCAD) ili zajedno sa IMAGIS-om. Ovako postavljen GIS sustav je bez sumnje najisplativiji GIS za tehničke sustave.

IMAGIS komunalni moduli

IMAGIS sadrži gotove module primjenjivih za većinu komunalnih sustava. Navedeni moduli su potpuno međusobno kompatibilni, tako da napr. GIS sustava vodoopskrbe, odvodnje i rasvjete možete u potpunosti koristiti unutar istoga korisničkog sučelja- IMAGIS web stranice.

Primjeri modula za pojedine komunalne sustave:

 1. Modul za kontrolu mreže (pronalaženje nepovezanih i pogrešno povezanih elemenata mreže i pogrešnih atributa) i uređenje komunalnog GIS-a.
 2. Modul za izradu i uređenje atributnih listi i uvjeta za kontrolu povezanosti objekata i atributa. Uvećani prikaz
 3. Modul za unos geodetskog snimka u IMAGIS. Uvećani prikaz
 4. Modul za evidenciju intervencija na komunalnom sustavu sa analizama, radnim nalozima i izvještajima.
 5. Modul za evidenciju i analizu stanja objekata komunalnog sustava pomoću višekriterijske analize.
 6. Modul za povezivanje IMAGIS-a sa bazom očitanja mjernih uređaja.
 7. Modul za izradu uzdužnog profila komunalnih vodova.
 8. Modul za izradu stacionaža (kosih dužina) linijskih objekata (komunalnih vodova).
 9. Modul za analizu zatvaranja zasuna kod plinske i vodoopskrbne mreže.
 10. Modul za lociranje na osnovu programski pripremljnog lokacijskog sloja (grad, ulica, adresa, toponim).

Te mnogi drugi programski moduli izrađeni u sklopu realizacije projekata.

IMAGIS sustav u primjeni na terenu

Arrow