Telemetrijski hidrant


29. 10. 2013. u Zagorskoj ulici u Zagrebu izvršena je prva instalacija TH. Nadogradnja je izvršena na postojeći hidrant koji je ugrađen 1997.godine. Radi se o jedinstvenoj inovaciji koja omogućava da svaki nadzemni hidrant postane mjerno mjesto.
Slike (2.-10.) pokazuju slijed aktivnosti na osuvremenjavanju starog, neodržavanog hidranta i pretvaranju u mjerno mjesto za mjerenje tlaka u najudaljenijoj točki DMA zone Voltino. Slika 1. pokazuje hidrant prije te nakon ugradnje TH i restauracije.

“Telemetrijski hidrant” predstavlja nadogradnju na nadzemni i sa tijelom nadzemnog hidranta čini jedinstvenu cjelinu. Primjenom ove inovacije omogućava se postavljanje mjernih mjesta na jednostavan i povoljan način te prikupljanje brojnih podataka o stanju vodovodne mreže i kontroli kvalitete vode. Telemetrijski hidrant sastoji se od kućišta vodovodnog hidranta, senzora, baterija, fotonaponskih ćelija i drugih elemenata koji omogućavaju komunikaciju i upravljanje. Osim što služi za uzimanje vode, ujedno je energetski samostalan uređaj za dojavu mjerenih veličina kao što su tlak, temperatura, kvaliteta vode, detekcija otvaranja i sl. u centar za kontrolu i nadzor vodoopskrbnog (hidrantskog) sustava.

Opis

Vodoopskbni cjevovodi su razvedene građevine kojima je osnovna namjena distribucija vode od vodocrpilišta do krajnjeg korisnika. U distribuciji vode cjevovodima učestala je potreba za nadzorom tlaka, protoka, temperature i kvalitete vode u svim dijelovima vodoopskrbnog sustava.

Hidranti osiguravaju vodu za gašenje požara, pranje ulica, zalijevanje javnih zelenih površina, tehničko ispiranje vodoopskrbne mreže i pranje vodosprema, ispiranje i hlađenje energetskih sustava, uzimanje uzoraka vode radi kontrole zdravstvene ispravnosti vode(uzorkovanje). Nekada su se izvodili na cjevovodima kao podzemni, a danas isključivo kao nadzemni.

Vodoopskrbni sustavi sve veću važnost pridaju mjerenjima i aktivnostima usmjerenim na svođenje gubitaka na prihvatljivu razinu. Osim gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu, još je važnije pratiti kvalitetu vode za piće i to na izvorištima, nakon postupka kondicioniranja i dezinfekcije, u vodospremama i u distributivnoj mreži na točno određenim lokacijama.

Primjena telemetrijskog hidranta ponajviše se odnosi na protupožarne hidrante ugrađene u vodoopskrbnoj mreži, industrijskim pogonima, rafinerijama, energetskim postrojenjima, kemijskoj industriji, odlagalištima otpada, sustavima navodnjavanja i sl. Uz osnovnu funkciju omogućavanja dobave vode za protupožarne potrebe, omogućavaju mjerenje, prikupljanje, obradu i slanje podataka u centar za nadzor i upravljanje vodoopskrbnim sustavom.

Važna značajka ove inovacije je mogućnost prikupljanja i slanja podataka bez energetskog priključka, odnosno primjenom neovisnog baterijskog sustava koji se puni putem fotonaponskih ćelija. Kučište hidranta moguće je jednostavno montirati na postojeću hidrantsku mrežu, odnosno na postojeće hidrante raznih proizvođača.

Primjena telemetrijskog hidranta predstavlja značajan doprinos za kvalitetniji monitoring što direktno utječe na sniženje troškva upravljanja i održavanja. Stalni monitoring, prikupljanje i slanje podataka prema unaprijed zadanom režimu rada, prijenos podataka u SCADA-u ili GIS, omogućavaju posebno razvijene aplikacije, ukazuju i pritom na geolocirana mjesta i učestalost ponavljanja alarmantnih stanja.

Pogledajte pregled podataka sa telemetrijskih hidranata koji su ugrađeni u vodoopskrbnom sustavu Grada Zagreba kao i hidraulički proračun pripadne DMA zone.

Tehnički podaci

 1. Kućište telemetrije
  1. Materijal: GJS-400-15 EN1563 (GGG-40)
  2. Osiguranje protiv krađe IP68
 2. Napajanje uređaja putem fotonaponskog panela
  1. Sukladno IEC 61215 i IEC 61730
  2. Neprobojno staklo
 3. Tlačno osjetilo
  1. Inox kućište, IP68
  2. Mjerni opseg: 0-20 bar
  3. Točnost mjerenja: +/-0,25%
  4. Dozvoljeno preopterećenje: 150%r
 4. Komunikacija
  1. GPRS klasa 10 GSM 850/900/1800
  2. Certificirano: R&TTE, LVD (2006/95/EC)
  3. Predinstalirana programska podrška
 5. Temperaturno radno područje: od -25°C do +65°C

Opcije Uvećani prikaz

 1. Alarm otvaranja hidranta
 2. Alarm pada tlak
 3. Alarm prekoračenih vrijednosti tlaka
 4. Baza statističkih mjernih podataka
 5. Software za nadzor i upravljanje
 6. Vizualizacija tlakova vodoopskrbne mreže u IMAGIS okruženju
 7. Sučelje za hidraulički proračun
 8. SCADA sučelje
 9. Mobilne klijent aplikacije
 10. Online pristup podacima
 11. Sigurnosna pohrana podataka
Arrow